Get2Know

SEO

Search Engine Optimalisation (SEO), hoe doe ik dit?

Een zoekmachine leest, net zoals elk mens een website en probeert te achterhalen wat het thema van een pagina is. Wij mensen doen dit door de tekst te scannen, afbeeldingen te bekijken welke op de pagina staan en naar de titel te kijken.

Een zoekmachine, ondanks dat deze niet ziet zoals wij zien, probeert dit ook alleen op een andere manier.
Een zoekmachine bekijkt onder andere uw tekst, uw afbeeldingen, uw meta gegevens en welke tekst u bold, cursief en in een heading heeft gezet. (nee, nu niet uw hele tekst bold maken!)

Aan de hand van alle gegevens welke uit deze bovenstaande bronnen komen zal de zoekmachine woorden vinden welke vaker terug komen en/of gerelateerd aan elkaar zijn.
Hierdoor kan de zoekmachine een onderwerp vast stellen voor de huidige pagina. Hierbij geld dan ook hoe sterker de pagina een onderwerp beschrijft, hoe beter deze op dat specifieke onderwerp presteert!

Natuurlijk lijkt het aan de hand van deze tekst zeer eenvoudig om de SEO van uw eigen website te optimaliseren, maar de bovengenoemde onderwerpen zijn slechts een subset van SEO.
Het overige deel heeft een technischere achtergrond waardoor het niet altijd makkelijk is voor een beginner om de zoekmachine optimalisatie van een website of pagina uit te voeren.

Get2Know heeft in de afgelopen jaren voor een uiteenlopende groep klanten de zoekmachine optimalisatie van websites nagelopen en aangepast om zo een beter resultaat in de zoekmachines te halen.
Door een nulmeting te doen van de pagina's voor en na de optimalisatie is het mogelijk om het resultaat inzichtelijk te krijgen en te visualiseren naar de klant.

Omdat elke klant (en website) anders is, vraagt elke website een andere aanpak. Get2Know bekijkt dan ook graag vrijblijvend uw website om te kijken of wij iets voor u kunnen betekenen.

 

SEO

seo

Loading ...